Preparandkurs Programmering

Webbaserad preparandutbildning för dig som saknar särskild behörighet. Kursen är behörighetsgivande för YH Akademins utbildningar. 

Kursinnehåll

Yrkeshögskoleutbildning

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten Programmering 1 har en möjlighet att läsa en orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekursen Programmering 1. Preparandutbildningen är upplagd med webbaserat material för egenstudier i form av filmer och övningar. Kursen avslutas med ett webbaserat test. För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.
Tänk på!


Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i denna kurs. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka yrkeshögskoleutbildningarna hos oss. Ett urval görs av behöriga sökande enligt det antagningsförfarande som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan samt utbildningens ledningsgrupp av branschrepresentanter.


Tänk på att slutprovet för preparandkursen behöver vara klart och godkänt före sista kompletteringsdag för den utbildningen du sökt. Påbörja preparandkursen i god tid före sista datumet för komplettering. Det kan ta emellan 2-8 veckor att slutföra kursen beroende på hur mycket tid du har möjlighet att lägga varje dag.


En  genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte platsgaranti på våra YH-utbildningar.


Observera att preparandkursen behöver vara genomförd med godkänt resultat innan datum för sista komplettering för utbildningen du sökt. 

Om- och avbokningsregler för privatpersoner

För privatkunder gäller rättigheter enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. För att returen ska vara giltig skall produkten vara oanvänd och ingen inloggning i lärplattform skett. Du kan läsa mer om bokningsvilkoren här.

Vid frågor mejla preparandkurser@ya.se

OBS! Löpande starter varje dag fram till den 29/11.

Det finns inga kommande kurstillfällen