Preparandkurs Praktisk Ellära

Webbaserad preparandutbildning för dig som saknar särskild behörighet. Kursen är behörighetsgivande för YH Akademins utbildningar.

Kursinnehåll

Beskrivning:

För att uppfylla det särskilda förkunskapskravet har du möjlighet att läsa preparandkursen som motsvarar gymnasiets Praktisk ellära.

Preparandkursen är helt webbaserad, den består av material och övningar som finns samlat på läroplattformen Gleerups.


Kursen examineras genom ett slutprov på den digitala läroplattformen Dugga.

För att anses uppfylla de särskilda förkunskaperna krävs ett godkänt resultat på slutprovet. 


Examinering:
Anmälan till slutprovet sker via e-post till preparandkurser@ya.se


Märk!
En genomgången och godkänd preparandkurs garanterar inte utbildningsplats. Preparandkursen ger varken kurspoäng eller betyg. Behörigheten som uppnås garanterar endast behörighet till YH Akademins utbildningar.


Tänk på att slutprovet för preparandkursen behöver vara klart och godkänt före sista kompletteringsdag för den utbildningen du sökt. Påbörja preparandkursen i god tid före sista datumet för komplettering. Det kan ta emellan 1-8 veckor att slutföra kursen beroende på hur mycket tid du har möjlighet att lägga varje dag.

 

Vid frågor mejla preparandkurser@ya.se

OBS! Löpande starter varje dag fram till den 29/11.

Kursmål

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning.
 • Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.
 • Elektriska storheter och samband.
 • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.
 • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.
 • Olika spänningssystems funktion inom distribution och industri.
 • TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.
 • Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning.
 • Skyddsledarens funktion och verkan.
 • Övertonernas verkan på elnätet.
 • Kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav

Det finns inga kommande kurstillfällen